Print

Nederlands

Opsporing verzocht: Ixodes Ricinus alias “De teek”

Ixodes Ricinus, alias ‘de teek’, is voortvluchtig. Deze kleine spinachtige parasiet maakt jaarlijks vele slachtoffers. De parasiet leeft op bloed, maar staat ook bekend als een verspreider van de Borrelia bacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme.

Wanted: De Teek

Sluipend gevaar

Deze ziekte begint vaak met huidafwijkingen. Een licht rode kring rond de tekenbeet met een wit centrum, die van grote verandert. Na enkele weken tot maanden kan dit griepachtige symptomen en neurologische, gewrichts-, huid- en hartklachten veroorzaken.

Tekenbeet

Waar zit hij?

De teek is meestal actief in de maanden maart tot en met oktober, zodra de temperatuur continu boven de 5 tot 10 graden komt . Hij houdt zich op in groene streken. Denk aan bossen, parken, de hei, duinen en de tuin. Overal in Nederland is hij gesignaleerd, maar dan vrijwel uitsluitend ‘in ’t groen’. Ben je daar geweest, dan is het verstandig om je lichaam te controleren.

Als de teek zich aan je vastbijt, heeft hij een voorkeur voor warme plekken. Dat zijn bijvoorbeeld de liezen, knieholtes, oksels, bilspleet en de randen van het ondergoed. Maar hij begeeft zich ook graag achter de oren en rond de haargrens in de nek.

Uiterlijke beschrijving

De teek is een achtpotig, spinachtig wezentje. Door zijn kleine formaat 1 tot 3 millimeter is hij erg moeilijk te zien. Vaak herken je hem als hij zich al wat heeft volgezogen met bloed, aan het opgezwollen achterwerk: een grijzig bolletje. Maar hoe eerder je de teek herkent, hoe beter. Een vergrootglas is dus handig tijdens de zoektocht.

Verschillende stadia van de teek

Hoe controleer ik op een teek nadat ik in het groen ben geweest?

Een teek heeft voorkeur voor bepaalde plaatsen op het lichaam, zoals liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, de randen van uw ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek. Gebruik zo nodig een spiegel en een vergrootglas. Controleer ook uw kleding. U kunt kleding met teken minimaal 30 minuten op 60ºC wassen of de kleding na het wassen in de wasdroger stoppen. Dan gaan teken dood.

Wat te doen als je de teek tegenkomt?

Bel niet onmiddellijk de politie! Het is belangrijk dat je de teek zo snel mogelijk weghaalt. Want: hoe langer de teek op je huid zit, hoe meer ziekteverwekkers hij kan overdragen.

 • Vooraf géén alcohol, jodium, olie, zeep of andere middelen gebruiken.
 • Gebruik een puntig pincet.
 • Blijft er een stukje van de kop achter? Raak niet in paniek. Zo’n stukje is ongevaarlijk.
 • Hebt u een andere teekverwijderaar? Lees dan goed de gebruiksaanwijzing.
 • Ontsmet het bijtwondje na het verwijderen.
 • Noteer wanneer en waar op de huid u bent gebeten.
 • Heeft de langer dan 24 uur op je huid gezeten? Overleg dan met een huisarts.
 • Houdt de bijtplek in de gaten tot drie maanden na de beet.

Wat te doen tegen Lyme?

De ziekte van Lyme is bacterieel, en dus met antibiotica te bestrijden. Hoe eerder je de ziekte opmerkt, hoe beter de behandeling aanslaat.

Borrelia

Ongeveer 1 op de 5 teken is besmet met de lymebacterie. Elk jaar worden in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen gebeten. De meesten worden niet ziek, onder andere dankzij snel ingrijpen. Naar schatting is de kans op de ziekte van Lyme na een beet zo’n 1 tot 3 procent. Dat klinkt als weinig, maar onderschat het risico niet. Snel ingrijpen is van enorm belang!

Van 11 tot en met 17 april is de ‘Week van de teek’. De belangrijkste boodschap is: voorkomen is beter dan genezen. Verwijder de teek snel en ontsmet het beetwondje goed om het risico op de lymeziekte zo klein mogelijk te houden.

Deutsch

Dringend gesucht: Ixodes Ricinus auch bekannt "The tick"

Ixodes Ricinus, alias "die Zecke" ist auf der Flucht. Dieser kleine Spinnentierparasit macht jedes Jahr viele Opfer. Der Parasit lebt von Blut, ist aber auch als Streuer der Borrelia-Bakterien bekannt, der Ursache der Lyme-Borreliose.

Wanted: De Teek

Kriechende Gefahr

Diese Krankheit beginnt oft mit Hautläsionen. Ein hellroter Kreis um den Zeckenstich mit einem weißen Zentrum, dessen Größe sich ändert. Nach einigen Wochen bis Monaten kann dies grippeähnliche Symptome sowie neurologische, Gelenk-, Haut- und Herzbeschwerden verursachen.

Tekenbeet

Wo ist sie?

Die Zecke ist normalerweise in den Monaten März bis Oktober aktiv, sobald die Temperatur kontinuierlich über 5 bis 10 Grad steigt. Sie lebt in Grünflächen. Denken Sie an Wälder, Parks, die Heide, Dünen und den Garten. Sie wurde überall in den Niederlanden gesichtet, aber fast ausschließlich "im" "Grünen". Wenn Sie dort gewesen sind, ist es ratsam, Ihren Körper zu untersuchen.

Wenn die Zecke Sie beißt, bevorzugt sie warme Orte. Dies sind zum Beispiel die Leistengegend, der Kniekehle, die Achselhöhlen, der Po-Riss und die Kanten der Unterwäsche. Er bewegt sich aber auch gerne hinter den Ohren und um den Haaransatz am Hals.

Äußere Erscheinung

Die Zecke ist eine achtbeinige spinnenartige Kreatur. Aufgrund ihrer geringen Größe von 1 bis 3 Millimetern ist sie sehr schwer zu erkennen. Man erkennt sie oft, wenn sie bereits etwas Blut am geschwollenen Gesäß aufgenommen hat: einen gräulichen Ball. Aber je früher Sie die Zecke erkennen, desto besser. Eine Lupe ist daher bei der Suche hilfreich.

Verschillende stadia van de teek

Wie suche ich nach eine Zecke, nachdem ich im Grünen gewesen bin?

Eine Zecke bevorzugt bestimmte Stellen am Körper, wie Leistengegend, Kniekehle, Achselhöhlen, Po-Riss, die Kanten Ihrer Unterwäsche, hinter den Ohren und um den Haaransatz am Hals. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Spiegel und eine Lupe. Überprüfen Sie auch Ihre Kleidung. Wenn Sie die Kleidung  mindestens 60 Minuten lang  bei 60 ° C waschen oder nach dem Waschen in den Trockner legen, sterben die Zecken.

Was tun, wenn Sie die Zecke finden?

Rufen Sie nicht sofort die Polizei! Es ist wichtig, sie so schnell wie möglich zu entfernen. Denn: Je länger die Zecke auf Ihrer Haut ist, desto mehr Krankheitserreger kann sie übertragen.

 • Verwenden Sie vorher keinen Alkohol, Jod, Öl, Seife oder andere Mittel.
 • Verwenden Sie eine spitze Pinzette.
 • Ist ein Stück des Kopfes zurückgeblieben? Keine Panik. Ein solches Stück ist harmlos.
 • Haben Sie noch einen Zeckenentferner? Lesen Sie dann die Anweisungen sorgfältig durch.
 • Desinfizieren Sie die Bisswunde nach der Entfernung.
 • Notieren Sie, wann und wo auf der Haut Sie gebissen wurden.
 • Ist das seit mehr als 24 Stunden auf Ihrer Haut? Dann konsultieren Sie einen Arzt.
 • Behalten Sie die Bissstelle bis zu drei Monate nach dem Biss im Auge.

Was macht man bei Lyme?

Die Lyme-Borreliose ist bakteriell und kann daher mit Antibiotika behandelt werden. Je früher Sie die Krankheit bemerken, desto besser wirkt die Behandlung.

Borrelia

Etwa 1 von 5 Zecken ist mit den Lyme-Bakterien infiziert. In den Niederlanden werden jedes Jahr etwa 1 Million Menschen gebissen. Die meisten von ihnen werden nicht krank, oft durch schnelles Eingreifen. Es wird geschätzt, dass das Risiko einer Lyme-Borreliose nach einem Biss etwa 1 bis 3 Prozent beträgt. Das klingt nach wenig, aber unterschätzen Sie das Risiko nicht. Schnelles Handeln ist extrem wichtig!