Print

Nederlands

Verbranden is nooit leuk, maar niet de zon in gaan wanneer deze zich laat zien, daar zijn wij hier in Nederland niet voor gemaakt. Zodra de zon gaat stralen, stromen de terrassen vol, worden schouders en benen ontbloot en richten we ons gezicht met een brede lach naar de zon.

De gevolgen; een rode pijnlijke huid, blaren, rimpels en zelfs de kans op huidkanker nemen we voor lief. Want een rode huid gaat weer over en ach die rimpels tonen niet meteen. En huidkanker, zo een vaart zal het al helemaal niet lopen.

Of toch wel?!

7 Feiten en misverstanden over die heerlijke zon en onze huid

 1. Elk jaar moet je huid een keer goed verbranden, want als je een keer verbrand bent, kan je huid ertegen en krijgt deze een mooie tint – misverstand
  • Verbranden heeft geen toegevoegde waarde voor je huid, deze wordt er niet sterker of geharder van. De verbranding is een reactie van je huid die zo aangeeft dat er schade is en op deze manier zichzelf zo goed mogelijk probeert te beschermen. Eigenlijk weet je, wanneer je huid rood wordt, is het al te laat. Elke verbranding verhoogt je kans op huidkanker. Maar zelfs zonder rood te worden, kan je huid al beschadigd zijn door de zon. Daarom is goede zonbescherming erg belangrijk.
 2. Hoe donkerder de eigen huidkleur, hoe beter de eigen bescherming van de huid tegen de zon – feit
  • Hoe donkerder de huid, hoe meer melanine in de huid zit waardoor deze huid beter beschermt is tegen de straling van de zon. Mensen met een lichte huidkleur ervaren deze beschermende effecten van melanine in de huid niet. Het bruin worden van de huid door de zon, beschermt de huid op deze manier niet voldoende. Maar let op: Ook met een donkere huid kun je verbranden! Smeren dus.
 3. Als het bewolkt is of je in de schaduw zit, zal je niet verbranden – misverstand
  • De straling (UV-straling) die je huid verbrandt, gaat door bewolking heen. Ook in de schaduw is er UV-straling. Het voelt dan misschien minder heet, maar de UV-straling is nog steeds sterk genoeg om je te verbranden.
 4. Achter glas zit je veilig –Feit en misverstand
  • Achter glas zal je niet zo snel verbranden, maar de straling die zorgt voor huidveroudering kan er wel doorheen. Dus onbeschermd in de zon achter het glas, kan je alsnog die gevreesde rimpels opleveren.
 5. Hoe hoger de factor zonnebrand, hoe langer de bescherming – feit
  • Een zonnebrand met factor 30 beschermt je langer tegen verbranding dan een zonnebrand met factor 15. Maar om een zonnebrand goed zijn werk te laten doen, is het wel belangrijk dat je voldoende (1 theelepel per lichaamsdeel = is een dikke klodder) gebruikt en om de paar uur smeert. Alleen dan biedt de zonnebrand ook de bescherming die op de fles staat.
 6. Als je in het water bent, kun je ook verbranden – feit
  • De UV-straling kan zeker een meter door het water oppervlak heen. Dus ook als je zwemt, kun je verbranden. Een waterresistente zonnebrand is hiervoor handig. Maar omdat je tijdens het zwemmen zonnebrand verliest, moet je je zeker nadat je uit het water komt opnieuw insmeren.
 7. Het maakt niet uit of je een zonnebrand spray, crème of roller gebruikt, de bescherming is gelijk – feit en misverstand
  • De beschermingsfactor op alle drie de verpakkingen is gelijk, maar deze geldt alleen wanneer je voldoende gebruikt en vaak genoeg smeert. Met een spray en een roller is het echter veel moeilijker om te weten hoeveel je hebt gebruikt en is dit dus meestal ook veel te weinig. Zelfs met een crème wordt vaak te weinig gebruikt. Hierdoor is de bescherming lager dan de factor die op de verpakking staat.

Vaak verbranden gedurende je hele leven zal je kans op het op krijgen van huidkanker op latere leeftijd vergroten. En die rimpels en verouderde huid zullen zich dan ook zeker gaan tonen. Dus geniet vooral van lekker weer, maar blijf je goed beschermen: kleding, hoed, zonnebril, zonnebrand en vergeet vooral je lippen en oren niet en dan kun je oud worden met een mooi huidje.

Kijk voor nog meer informatie op deze websites van de consumentenbond en van het RIVM.

Deutsch

Verbrennen macht nie Spaß, aber gehen Sie nicht in die Sonne, wenn es die Haut verbrannt ist. Wir sind hier in den Niederlanden nicht dafür gemacht. Sobald die Sonne scheint, sind die Terrassen voll, Schultern und Beine sind freigelegt und wir drehen unsere Gesichter mit einem breiten Lächeln der Sonne zu.

Die Folgen: Wir rhalten eine rote schmerzhafte Haut, Blasen, Falten und sogar das Risiko von Hautkrebs für selbstverständlich. Weil rote Haut wieder verschwindet und diese Falten nicht sofort sichtbar werden. Und Hautkrebs wird es sicher nicht so schnell gehen.

Oder doch?!

7 Fakten und Missverständnisse über diese wunderbare Sonne und unsere Haut

 1. Jedes Jahr muss Ihre Haut gut gesonnt werden, denn sobald Sie sich verbrannt haben, kann Ihre Haut es aufnehmen und bekommt einen schönen Farbton - Missverständnis
  • Sonnenbrand hat keinen Mehrwert für Ihre Haut, sie wird nicht stärker oder härter. Die Verbrennung ist eine Reaktion Ihrer Haut, die auf Schäden hinweist und auf diese Weise versucht, sich so gut wie möglich zu schützen. Eigentlich wissen Sie, wenn Ihre Haut rot wird, ist es schon zu spät. Jede Verbrennung erhöht das Risiko für Hautkrebs. Aber auch ohne rot zu werden, kann Ihre Haut bereits durch die Sonne geschädigt werden. Deshalb ist ein guter Sonnenschutz sehr wichtig.
 2. Je dunkler die Hautfarbe, desto besser der hauteigene Sonnenschutz - Tatsache
  • Je dunkler die Haut, desto mehr Melanin in der Haut, so dass diese Haut besser vor Sonnenstrahlen geschützt ist. Hellhäutige Menschen erfahren diese Schutzwirkung von Melanin in der Haut nicht. Das Bräunen der Haut durch die Sonne schützt die Haut auf diese Weise nicht ausreichend. Aber Vorsicht: Sie können sich auch mit dunkler Haut sonnen! Also schmieren.
 3. Wenn es bewölkt ist oder Sie sich im Schatten befinden, werden Sie sich nicht verbrennen - Missverständnis
  • Die Strahlung (UV-Strahlung), die Ihre Haut verbrennt, geht durch Wolken. Es gibt auch UV-Strahlung im Schatten. Es mag sich weniger heiß anfühlen, aber die UV-Strahlen sind immer noch stark genug, um Sie zu verbrennen.
 4. Sie sind sicher hinter Glas - Fakten und Missverständnisse
  • Sie werden sich nicht hinter Glas verbrennen, aber die Strahlung, die Hautalterung verursacht, kann durch. So ungeschützt in der Sonne hinter dem Glas können Sie immer noch diese gefürchteten Falten geben.
 5. Je höher der Sonnenschutzfaktor ist, desto länger ist die Schutzwirkung – Tatsache
  • Ein Sonnenschutzmittel mit dem Faktor 30 schützt Sie länger vor Sonnenbrand als ein Sonnenschutzmittel mit dem Faktor 15. Damit ein Sonnenschutzmittel jedoch ordnungsgemäß funktioniert, ist es wichtig, dass Sie genügend Sonnenschutzmittel verwenden (1 Teelöffel pro Körperteil = ist ein dicker Klacks). wenige Stunden. Nur dann bietet der Sonnenschutz auch den Schutz, der auf der Flasche ist.
 6. Wenn Sie im Wasser sind, können Sie sich auch verbrennen  -  Tatsache
  • Die UV-Strahlung kann mindestens einen Meter in die Wasseroberfläche eindringen. Selbst wenn Sie schwimmen, können Sie Sonnenbrand bekommen. Hierfür ist ein wasserfester Sonnenschutz nützlich. Da Sie jedoch beim Schwimmen den Sonnenschutz verlieren, sollten Sie ihn auf jeden Fall mit der Sonnencreme erneuern, nachdem Sie aus dem Wasser gestiegen sind.
 7. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Sonnenschutzspray, eine Creme oder eine Walze verwenden, der Schutz ist der gleiche - Tatsache und Missverständnis
  • Der Schutzfaktor für alle drei Pakete ist der gleiche, dies gilt jedoch nur, wenn Sie genug verwenden und häufig genug schmieren. Mit einem Spray und einer Walze ist es jedoch viel schwieriger zu wissen, wie viel Sie verwendet haben, und dies ist normalerweise viel zu wenig. Selbst mit einer Creme wird oft zu wenig verwendet. Infolgedessen ist der Schutz geringer als der auf der Verpackung angegebene Faktor.

Wenn Sie im Laufe Ihres Lebens häufiger Sonnenbrand haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, später im Leben an Hautkrebs zu erkranken. Und diese Falten und alternde Haut werden sich sicherlich zeigen. Also genieße schönes Wetter, aber schütze dich weiter: Kleidung, Hut, Sonnenbrille, Sonnencreme und vergiss vor allem deine Lippen und Ohren nicht und dann kannst du mit einer schönen Haut alt werden.